Kentuki Kõrts
Kodukord

Kodukord

 • KENTUKI KÕRTS'is viibimine peale kella 21.00 on lubatud isikutel alates 18. eluaastast, kõrtsil on õigus vanusepiiri muuta.
 • Sisenemisel esitada isikut tõendav dokument. Dokumendi puudumisel on turvamehel õigus sissepääs keelata!
 • KENTUKI KÕRTS jätab endale õiguse valida kliente, keda kõrtsi sisse lubada.
 • KENTUKI KÕRTS'I on turvatöötajatel õigus kontrollida klientide kõiki isiklikke asju ja teostada dokumentide kontrolli.
 • KENTUKI KÕRTS külastaja riietus on korrektne – spordiriided ei ole korrektne riietus – turvatöötajal on õigus riietuse tõttu külastajat kõrtsi mitte lubada.
 • KENTUKI KÕRTS'is on keelatud viibida üleriietes – joped, tagid, mantlid saab paigutada selleks ettenähtud kohtadele.
 • KENTUKI KÕRTS ei vastuta riiete taskutesse jäetud asjade eest ning ka kaasas olevate käekottide ning muu isikliku vara eest.
 • KENTUKI KÕRTS'i sisenemine ja kõrtsis viibimine on keelatud isikutel, kes on tugevas alkoholijoobes, psühhotroopse aine mõju all, häirivad oma käitumisega teisi külastajaid ja/või töötajaid – turvatöötajal on õigus taolisi isikuid kõrtsi mitte lubada või isikud
 • KENTUKI KÕRTS'i külastajal on keelatud endaga kaasa tuua alkoholi ja ka teisi jooke; samuti narkootilisi, psühhotroopseid või teisi uimastavaid aineid. Eelloetletud ainete tarbimine, omamine ja/või müümine kõrtsis on keelatud - turvatöötajal on õigus ained konfiskeerida ja kodukorda rikkunud isik kõrtsist eemaldada.
 • KENTUKI KÕRTS'I külastajal on keelatud endaga kaasa tuua toiduaineid.
 • KENTUKI KÕRTS'IS on keelatud sisenda relvaga või esemetega mis võivad osutuda ohtlikuks teiste külastajate ja/või töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõhkematerjal, kergesti süttivad- või mürkained, radioaktiivne materjal jms.
 • KENTUKI KÕRTS'I külastajad peavad alluma turvameeste ja kõrtsi töötajate korraldustele, vastasel juhul on turvameeskonnal õigus korda rikkunud külastaja kõrtsist eemaldada ja tõsisemate rikkumiste puhul rakendada sisenemiskeeldu.
 • KENTUKI KÕRTS ei vastuta kõrtsis järelvalveta jäetud esemete säilimise eest.